Office Contacts

Office Contacts

cá độ bóng đá bằng thẻ điện thoại Joint Stock Company. 

 
 
 
 
 

Head Office (Ho Chi Minh City)

cá độ bóng đá bằng thẻ điện thoại JSC
Address: 
8th Floor, RUBY Tower, No 81-85 Ham Nghi Street
Nguyen Thai Binh Ward, District 1
Ho Chi Minh City
Vietnam
Opening Hours: 
8:00 ~ 17:00
Phone: 
+84 (28) 3 914 8400
Fax: 
+84 (28) 3 915 1716

Ha Noi Branch

cá độ bóng đá bằng thẻ điện thoại JSC
Address: 
22nd Floor, PVI Building, No 1 Pham Van Bach Street
Yen Hoa Ward, Cau Giay District
Ha Noi City
Vietnam
Opening Hours: 
8:00 ~ 17:00
Phone: 
+84 (24) 3 933 5600
Fax: 
+84 (24) 3 933 5601

Hai Phong Branch

cá độ bóng đá bằng thẻ điện thoại JSC
Address: 
R.2001, 20th Floor, Cat Bi Plaza
No 1 Le Hong Phong Street, Ngo Quyen District
Hai Phong City
Vietnam
Opening Hours: 
8:00 ~ 17:00
Phone: 
+84 (225) 3 841 656/ 657/ 658
Fax: 
+84 (225) 3 841 659

Da Nang Branch

cá độ bóng đá bằng thẻ điện thoại JSC
Address: 
3rd Floor, No 75 Quang Trung Street
Hai Chau District
Da Nang City
Vietnam
Opening Hours: 
8:00 ~ 17:00
Phone: 
+84 (236) 358 4111
Fax: 
+84 (236) 358 4987

Quy Nhon Branch

cá độ bóng đá bằng thẻ điện thoại JSC
Address: 
4th Floor, Sacombank Building
No 98 Mai Xuan Thuong Street
Quy Nhon City
Vietnam
Opening Hours: 
8:00 ~ 17:00
Phone: 
+84 (56) 3 818 645
Fax: 
+84 (56) 3 818 080